Teksti on kaivettu talteen archive.orgin kautta jo suljetuilta Koukun shakkisivuilta.

Selohöpötystä:
Laskenta perustuu ajatukseen, että pelaajan todennäköinen pelivahvuus yhdessä pelissä on ilmaistavissa normaalijakauman avulla vanhan selon ollessa jakauman keskiarvo ja 200 jakauman keskihajonta. 
Tältä pohjalta saadaan laskettua yksittäisen pelin odotustulos perustuen pelaajien vanhojen lukujen erotukseen. Selot voi laskea näin saadun odotustuloksen likiarvoja noudattavien taulukoiden avulla.
Olen joskus pohtinut laskennassa käytettävän 0,85-säännön olemassaolon oikeutusta. Äkkiä ajatellen luulisi säännön pikkuhiljaa nostavan selokeskiarvoa ylöspäin ja näinhän asia todellisuudessa onkin. 
On kuitenkin olemassa myös selokeskiarvoa laskevia tekijöitä. Uudet pelaajat saavat aluksi (parin turnauksen jälkeen) normaalin seloluvun, 
joka todennäköisesti on pienempi kuin heidän suoritustasonsa muutaman vuoden päästä. Koska tienattu seloerotus on jostakin pois, voi ajatella 0,85 säännön kompensoivan tätä vaikutusta.

Uuden pelaajan selon laskentakaava:
selo = vastustajien selokeskiarvo + 4 * (prosenttitulos - 50)
Kaavaa käytetään kunnes selokelpoisten pelien määrä on vähintään 10. Huomaa, että kaavaa käytetään yhdistäen aikaisemmat tulokset uusimpaan.

Varsinainen selokaava:
selo = vanha selo + kerroin * (pisteet - odotustulos)
Kerroin määräytyy vanhan selon mukaan, ja on välillä 20-45. Odotustulos lasketaan pelien odotustulosten summana niin, että yksittäisen pelin odotustuloksena käytetään maksimissaan arvoa 0,85 (tämä on puhuttu 0,85-sääntö).
[Edit 2010-12-29: Vuodenvaihteesta 2010/11 lähtien odotustuloksen maksimi nostetaan 0,92:een. Jokaisesta pelatusta pelistä annetaan lisäksi 0,1 selopisteen bonus.]

Mikäli laskentaan tulevassa pelissä käytettävä peliaika on vähintään tunti, mutta alle puolitoista käytetään kertoimelle lisäkerrointa 0,5. Jos aika on vähintään 15 min, mutta alle 1h, 
käytetään lisäkerrointa 0,3 tai vanhan selon ollessa vähintään 2300 lisäkerrointa 0,15.

Pikashakin laskennassa odotustulos lasketaan samoin, mutta ilman 0,85-sääntöä. Itse laskentakaava onkin sitten hieman vaikeampi:

pelo = vanha pelo + 200 - 200 * e(odotustulos-tulos)/10 , kun saavutettu tulos on odotustulosta suurempi tai
pelo = vanha pelo - 200 + 200 * e(tulos-odotustulos)/10 , kun saavutettu tulos on odotustulosta pienempi

Luvun e (likiarvo 2,71828) potenssi siis aina negatiivinen. Turnauksen lukumuutos voi siis olla enintään 200. Käsittääkseni virallisessa laskennassa esim. joukkuepikashakin SM:n alku- ja loppukilpailut lasketaan eri turnauksina.

Tässä vielä laskennoissa käytettäviä taulukoita:
taulukko